Başlık Arşivi: Linux Komutlar

Linux/UNIX isletim sistemini asagidaki gibi bir tür piramit olarak degerlendirebiliriz. Piramidin en alt kısmı islemci, bellek, sabit disk gibi fiziksel parçalardan (hardware) oluşur. Fiziksel parçaların üzerinde Linux/UNIX isletim sistemi çalişır. Isletim sisteminin görevi fiziksel parçalari kontrollü bir şekilde çalıstırmasının yanında, çalışan diğer bütün programlar için sistem çağrıları (system calls) ara yüzeyi sağlamaktır. Sistem çagrılari kullaniciya dosya, süreç (process) ve diger kaynakları oluşturma ve onlar üzerinde işlem yapma imkanını sağlar.   1-Dosya Sistemi, Yapısı ve Temel komutları Dosya, çevre bellek üzerinde (disk, disket, CD vb.), kendisine bir isim verilmiş olan bağımsızbir bilgi gurubudur. Linux’ ta bir dosya, ismi ve bulunduğu dizin ile belirlenir. Doğal olarakaynı dizin içerisinde belirli bir isimde sadece bir tane dosya bulunabilir. Aynı isim fakat farklıiçerikte dosyalar oluşturmak istiyorsanız bunları farklı dizinlere koymalısınız. Dizin kavramıise bildiğiniz gibi, disk içinde belirli bir isimle tanımlanmış disk bölgesi anlamındadır. Bu konulara yeni başlayanlar genellikle dosya ve dizin kavramını karıştırırlar. Bir dizin…

Daha fazla oku

1/1